Blogs

5 HÀNH VI NỀN VĂN HÓA PHỤ THUỘC LẪN NHAU

Share
Twitter
Share

HRM_PHAN THỊ KIM DUNG_1001 CÂU CHUYỆN

Hành vi đầu tiên: Mọi người thường làm theo yêu cầu ngay cả khi việc đó không hợp lý.

Đặc điểm thứ 2, nó cũng song hành với việc đấy đó nó gọi là “sai đâu đánh đó”, ngại phản biện với cấp trên của mình. Nó cũng giống như câu chuyện ở hành vi số 1, đôi khi thấy sai mà cũng không phản biên, gần như làm theo. Người ta hay nói là sai đâu đánh đó là như vậy.

Đặc điểm thứ 3, cái gì cũng xin ý kiến. Nó có nhiều nguyên nhân: có thể là do cấp trên không phân quyền, dạng thứ 2 là có phân quyền nhưng chúng ta không đủ tự tin để chúng ta xin, dạng thứ 3 là chúng nên xin để lỡ có bể thì chúng ta cũng nói là gì mình đã xin ý kiến cấp trên.

Hoặc có 1 dạng, vấn đề đáng lẽ nằm trong bộ phận mình, mình phải giải quyết, thì mình cũng phải xin ý kiến có nên giải quyết hay không. Cách làm việc này nó khá là thụ động nha các bạn.

Đặc điểm thứ 4, mọi người giải quyết vấn đề mang tính rập khuôn và thường theo số đông.

Và đặc điểm cuối cùng nó thể hiện qua cái tính tự tin của tổ chức/ Doanh nghiệp đó là mọi người thường hay xin ý kiến của mọi người xung quanh trước các quyết định của bản thân mình, làm cho quá trình ra quyết định chậm lại. Và đôi khi cái năng suất nó thấp đi. Chính những đặc điểm đó đôi khi nó dẫn tới tổ chức có quá nhiều cấp bậc mang tính dây chuyền. “Ông lên tui lên, Ông xuống tui xuống, sai cùng sai, đúng cùng đúng”, đôi khi là sự bè phái, văn hóa mang tính cục bộ.

THE END

Scroll to Top